El nostre projecte “Riding Together – Solidarity on Horseback” obté finançament E+Sport 2015!

La setmana passada es va fer públic que la proposta d’Strategic Partnership dins la convocatòria E+Sport 2015 coordinada per la institució portuguesa “Todos a Galope” i participada per la UVic-UCC (FCSB), juntament amb 4 socis més, ha estat acceptada per ser finançada. L’aportació de la Unió Europea serà de 480.030 Euros en 3 anys (des de l’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre del 2018) i la part econòmica més gran va dirigida als coordinadors “Todos a Galope”. La UVic-UCC és l’única universitat implicada en el projecte i s’encarregarà de realitzar la part de recerca d’aquest. L’import doncs a rebre per la UVic-UCC serà 41.104,15 Euros. A continuació es detallen els aspectes més rellevants el projecte:

Tema: Millorar la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la participació en els esports.
Socis: Todos a Galope – associaçao equestre, Institut Francais du cheval et de l’equitation, Le Scuderie del Peschio srl, The British Horse Society, Movigo Sport e. V. i UVic-UCC.
Descripció: promoure les activitats esportives i de lleure per a tots és fonamental per millorar el benestar humà i també una poderosa eina per promoure la inclusió social. Activitats eqüestres, avui accessibles a una minoria exclusiva, són sense dubte un bon exemple de les activitats que val la pena difondre, ja que tenen un important efecte de millora en la salut.
Aquest projecte crearà, implementarà i difondrà un model europeu d’empresa social dedicada a la inclusió a través del cavall – un model per als centres d’equitació que integren un programa sostenible de la inclusió social a través d’activitats amb cavalls.
El model es posarà a prova a través de la implementació de diversos programes pilot en llocs amb contextes econòmics i socials diferents, a Portugal, Itàlia i el Regne Unit. Un mòdul de formació associat que defineix el coneixement, habilitats i competències que són essencials en un equip involucrat en la creació d’aquest tipus de programes d’inclusió també serà desenvolupat i provat. Finalment, un projecte d’investigació (liderat per la UVic-UCC) estudiarà els efectes de les activitats a través dels cavalls sobre la salut i la inclusió social, tenint els programes pilot com estudis de cas.
Un documental social en els programes d’inclusió implementats dins d’aquesta Associació de Col·laboració i una guia de bones pràctiques en la creació d’una empresa sostenible dedicada a la inclusió a través dels cavalls serà creat i difós. Aquest últim serà una eina per crear centres d’equitació inclusius que són econòmicament sostenibles per disseny.
Aquesta és una necessitat extesa a tot Europa, des de petits clubs locals fins a grans institucions, que reconeixen els beneficis de les activitats amb cavalls per promoure la inclusió social i volen participar activament en aquest tipus de programes. Per tant, aquesta Associació de Col·laboració ajudarà i animarà a altres organitzacions a replicar aquest tipus d’empreses en els contextes locals. Aquest projecte pretén ser la llavor per propiciar la plena explotació dels resultats del projecte a nivell global i assegurar un impacte de llarga durada.
Participants de la UVic-UCC: Dr. Raimon Milà, Dr. Salvador Simó, Judit Rusinyol i Montse Romero.

No Comments Yet.

Write a Comment